الشعر الحر في الحب

الشعر الحر فِيِ الحب

 

اشعار حره فِيِ حب وكيف نقدم اجمل الهدايا لمن نحب

 

صور الشعر الحر في الحب

شكرا
فَهو معجزتيِ الخيره
بعدما وليِ زمان المعجزات
شكرا لحبك
فَهو علمنيِ القراءه
والكتابه

وهو زودنيِ بروع مفرداتي
وهو الَّذِيِ شطب النساءَ جميعهن بلحظه
واغتال جمل ذكرياتي
شكرا مِن العماق
يا مِن جئت مِن كتب العباده والصلاه
شكرا لخصرك
كيف جاءَ بحجم حلامي
وحجم تصوراتي
ولوجهك المندس كالعصفور،
بين دفاتريِ ومذكراتي..
شكرا لنك تسكنين قصائدي
شكرا
لنك تجلسين عليِ جميع صابعي
شكرا لنك فِيِ حياتي
شكرا لحبك
فَهو عطانيِ البشاره قَبل كُل المؤمنين
واختارنيِ ملكا
وتوجني
وعمدنيِ بماءَ الياسمين
شكرا لحبك
فَهو كرمني
ودبنيِ
وعلمنيِ علوم الولى
واختصني
بسعاده الفردوس
دون العالمين شكرا
ليام التسكع تَحْت قواس الغمام
وماءَ تشرين الحزين
ولكُل ساعات الضلال
وكل ساعات اليقين
شكرا لعينيك المسافرتين وحدهما
ليِ جزر البنفسج
والحنين
شكرا
عليِ كُل السنين الذاهبات
فنها حليِ السنين
شكرا لحبك
فَهو مِن غليِ ووفيِ الصدقاء
وهو الَّذِيِ يبكيِ عليِ صدري
ذا بكت السماء
شكرا لحبك فَهو مروحه
وطاووس ونعناع وماء
وغمامه ورديه مرت مصادفه بخط الاستواء
وهو المفاجه الَّتِيِ قَد حار فيها النبياء
شكرا لشعرك

شاغل الدنيا
وسارق كُل غابات النخيل
شكرا لكُل دقيقه
سمحت بها عيناك فِيِ العمر البخيل
شكرا لساعات التهور
والتحدي،
واقتطاف المستحيل
شكرا عليِ سنوات حبك كلها
بخريفها
وشتائها
وبغيمها
وبصحوها،
وتناقضات سمائها
شكرا عليِ زمن البكاءَ
ومواسم السهر الطويل
شكرا عليِ الحزن الجميل
اقر عَن كَيف اعرف برجيِ مِن تاريخ ميلادي)

حبك جدا

حبك جدا
وعرف نيِ تورطت جدا
وحرقت خَلفيِ جميع المراكب
وعرف نيِ سهزم جدا
برغم لوف النساء
ورغم لوف التجارب

حبك جدا
وعرف نيِ بغابات عينيك
وحديِ حارب
وني

ككل المجانين
حاولت صيد الكواكب
وبقيِ حبك

رغم اقتناعي
بن بقائيِ لِيِ الن حيا
قاوم نهديك

حديِ العجائب

حبك جدا
وعرف نيِ قامر
برسي

ون حصانيِ خاسر
ون الطريق لبيت بيك
محاصره بلوف العساكر
وبقيِ حبك

رغم يقيني
بن التلفظ باسمك كفر
ونيِ حارب

فوق الدفاتر

حبك جدا
وعرف ن هواك انتحار
ونيِ حين سكمل دوري
سيرخيِ عليِ الستار
ولقيِ برسيِ عليِ ساعديك
وعرف ن لَن يجيء النهار
وقنع نفْسيِ بن سقوطي
قتيلا عليِ شفتيك

انتصار

حبك جدا
وعرف منذُ البدايه
بنيِ سفشل
ونيِ خِلال فصول الروايه
سقتل
ويحمل رسيِ ليك
ونيِ سبقيِ ثلاثين يوما
مسجيِ كطفل عليِ ركبتيك
وفرح جدا

بروعه تلك النهايه

اختاري

نيِ خيرتك

فاختاري
ما بَين الموت عليِ صدري
و فَوق دفاتر شعاري
اختاريِ الحب

و اللاحب
فجبن ن لا تختاري
لا تُوجد منطقه وسَطى
ما بَين الجنه والنار

ارميِ وراقك كامله
وسرضيِ عَن يِ قرار
قولي

انفعلي

انفجري
لا تقفيِ مِثل المسمار
لا يُمكن ن بقيِ بدا
كالقشه تَحْت المطار
اختاريِ قدرا بَين اثنين
وما اعنفها اقداري

مرهقه نت

وخائفه
وطويل جدا

مشواري
غوصيِ فِيِ البحر

و ابتعدي
لا بحر مِن غَير دوار
الحب مواجهه كبرى
بحار ضد التيار
صلب
وعذاب
ودموع
ورحيل بَين القمار

يقتلنيِ جبنك

يا امَره
تتسليِ مِن خَلف ستار
نيِ لا اومن فِيِ حب
لا يحمل نزق الثوار
لا يكسر كُل السوار
لا يضرب مِثل العصار
ه

لو حبك يبلعني
يقلعني

مثل العصار

نيِ خيرتك

فاختاري
ما بَين الموت عليِ صدري
و فَوق دفاتر شعاري
لا تُوجد منطقه وسَطى
ما بَين الجنه والنار
سلك الرحيلا

لنفترق قلِيلا
لخير هَذا الحب
يا حبيبتيِ
وخيرنا
لنفترق قلِيلا
لننيِ ريد ن تزيد فِيِ محبتي
ريد ن تكرهنيِ قلِيلا
بحق ما لدينا
من ذكر غاليه كَانت عليِ كلينا
بحق حب رائع
ما زال منقوشا عليِ فمينا
ما زال محفورا عليِ يدينا
بحق ما كتبته لِيِ مِن رسائل
ووجهك المزروع مِثل ورده فِيِ داخِلي
وحبك الباقيِ عليِ شعري

عليِ ناملي
بحق ذكرياتنا
وحزننا الجميل
وابتسامنا
وحبنا الَّذِيِ غدا كبر مِن كلامنا
كبر مِن شفاهنا
بحق حليِ قصه للحب فِيِ حياتنا
سلك الرحيلا

لنفترق حبابا
فالطير كُل موسم تفارق الهضابا
والشمس يا حبيبي
تَكون حليِ عندما تحاول الغيابا
كن فِيِ حياتيِ الشك والعذابا
كن مَره سطوره
كن مَره سرابا
وكن سؤالا فِيِ فمي
لا يعرف الجوابا
من جل حب رائع
يسكن منا القلب والهدابا
وكيِ كون دائما جميله
وكيِ تَكون كثر اقترابا
سلك الذهابا

صور الشعر الحر في الحب

 

لنفترق

ونحن عاشقان
لنفترق

برغم كُل الحب والحنان
فمن خِلال الدمع يا حبيبي
ريد ن تراني
ومن خِلال النار والدخان
ريد ن تراني
لنحترق

لنبك يا حبيبي
فقد نسينا
نعمه البكاءَ مِن زمان
لنفترق
كيِ لا يصير حبنا اعتيادا
وشوقنا رمادا
وتذبل الزهار فِيِ الواني

كن مطمئن النفس
يا صغيري
فلم يزل حبك

ملء العين والضمير
ولم زل مخوذه بحبك الكبير
ولم زل حلم ن تَكون لي
يا فارسيِ نت

ويا ميري
لكنني

لكنني
خاف مِن عاطفتي
خاف مِن شعوري
خاف ن نسم مِن شواقنا
خاف مِن وصالنا
خاف مِن عناقنا
فباسم حب رائع
زهر كالربيع فِيِ عماقنا
ضاءَ مِثل الشمس فِيِ حداقنا
وباسم حليِ قصه تعريف القصه تعريف القصه للحب فِيِ زماننا
سلك الرحيلا
حتيِ يظل حبنا جميلا
حتيِ يَكون عمَره طويلا
سلك الرحيلا
عنف حب عشته

تلومنيِ الدنيا ذا حببته
كنيِ نا خلقت الحب واخترعته
كننيِ عليِ خدود الورد قَد رسمته
كننيِ نا التي
للطير فِيِ السماءَ قَد علمته
وفيِ حقول القمح قَد زرعته
وفيِ مياه البحر قَد ذوبته
كننيِ نا التي
كالقمر الجميل فِيِ السماءَ قَد علقته
تلومنيِ الدنيا ذا
سميت مِن حب

و ذكرته
كننيِ نا الهوى
ومه

وخته

هَذا الهويِ الَّذِيِ تى
من حيثُ ما انتظرته
مختلف عَن كُل ما عرفته
مختلف عَن كُل ما قرته
وكل ما سمعته
لو كنت دري
نه نوع مِن الدمان

ما دمنته
لو كنت دريِ نه
باب كثِير الريح
ما فَتحته
لو كنت دريِ نه
عود مِن الكبريت
ما شعلته
هَذا الهوى

عنف حب عشته
فليتنيِ حين تانيِ فاتحا
يديه لي

رددته
وليتنيِ مِن قَبل ن يقتلني
قتلته

هَذا الهويِ الَّذِيِ راه فِيِ الليل
عليِ ستائري
راه

فيِ ثوبي
وفيِ عطري

وفيِ ساوري
راه

مرسوما عليِ وجه يدي
راه

منقوشا عليِ مشاعري
لو خبرونيِ نه
طفل كثِير اللهو والضوضاءَ ما دخلته
ونه سيكسر الزجاج فِيِ قلبي
لما تركته
لو خبرونيِ نه
سيضرم النيران فِيِ دقائق
ويقلب الشياءَ فِيِ دقائق
ويصبغ الجدران بالحمر والزرق فِيِ دقائق
لكنت قَد طردته

يا يها الغاليِ الَّذِي
رضيت عنيِ الله

ذ حببته
هَذا الهويِ جمل حب عشته
روع حب عشته
فليتنيِ حين تانيِ زائرا
بالورد قَد طوقته
وليتنيِ حين تانيِ باكيا
فتحت بوابيِ له

وبسته
وبسته وبسته

قدم اعتذاري
قدم اعتذاري
لوجهك الحزين مِثل شمس خر النهار
عن الكتابات الَّتِيِ كتبتها
عن الحماقات الَّتِيِ ارتكبتها
عن كُل ما حدثته
فيِ جسمك النقيِ مِن دمار
وكل ما ثرته حولك مِن غبار
قدم اعتذاري

قدم اعتذاري
عن كُل ما كتبت مِن قصائد شريره
فيِ لحظه أنهياري
فالشعر
يا صديقتيِ
منفايِ واحتضاري
طهارتيِ وعاري
ولا ريد مطلقا ن توصميِ بعاري
من جل هذا

جئت يا صديقتي
قدم اعتذاري

 

 

368 views

الشعر الحر في الحب