كلمات اغنية تيري ميري الهنديه

صور كلمات اغنية تيري ميري الهنديه

كلمات الاغنيه (تيريِ ميري))

تيريِ ميريِ
ميريِ تيريِ بريم كهانيِ هايِ مشكل
دو لفظون يه مين بيان نا هُو بائي
ايك لادكا
ايك لادكيِ كيِ كهانيِ يه هايِ نايه
دو لفظون يه مين بيان نا هُو بائي

تيريِ ميريِ
ميريِ تيريِ بريم كهانيِ هايِ مشكل
دو لفظون يه مين بيان نا هُو بائي
ايك دوجيِ سيِ هويِ جودا
جاب ايك دوجيِ كه ييه لييِ باني
تيريِ ميريِ
ميريِ تيريِ بريم كهانيِ هايِ مشكل
دو لفظون يه مين بيان نا هُو بائي
اا..

تومس ديل جو لغايا
توه جاهان ماين بايا
كابهيِ سوتشا نا تا يه
ميلون دور هوغا سايا
كيون خودا تونيِ موجهيِ ايسا خواب ديكايا
مين جاب حقيقت اوسيِ تورنا تا
اا..

ايك دوجيِ سيِ هويِ جودا
جاب ايك دوجيِ كه ييه لييِ باني
تيريِ ميريِ
ميريِ تيريِ بريم كهانيِ هايِ مشكل
دو لفظون يه مين بيان نا هُو بائي

تيريِ ميريِ باتون كا هار لامها سب سه انجانا
دو لفظون يه مين بيان نا هُو بائي
هار اهساس تو مين هايِ هار ايك ياد مين تيرا افسانا
دو لفظون يه مين بيان نا هُو بائي

اا..

سارا دين بت جائي
ساريِ رات جغائي
بس خيال تومهارا
لامها لامها تربائي
يه ترب كيه راهيِ هايِ ميت جائيِ فاسلي
يه تيريِ ميريِ درميين جو هايِ ساري

ايك دوجيِ سيِ هويِ جودا جاب ايك دوجيِ كه ييه لييِ باني
تيريِ ميريِ باتون كا هار لامها سب سه انجانا
دو لفظون يه مين بيان نا هُو بائي
هار اهساس تو مين هايِ هار ايك ياد مين تيرا افسانا
دو لفظون يه مين بيان نا هُو بائي

تيريِ ميريِ
ميريِ تيريِ بريم كهانيِ هايِ مشكل
دو لفظون يه مين بيان نا هُو بائي

  • كلمات اغنية تيري ميري
  • اغنية تيري ميري مكتوبة
  • كلمات اغنيه تيري ميري
  • كلمات تيري ميري
  • تيري ميري كلمات
  • كلمات اغنية تيري ميري الهنديه بالعربي
  • اغنية تيري ميري
  • كلمات اغنية هندية تيري ميري
  • كلمات اغنية تيري ميري بالعربي
  • اغنيه هنديه تيري ميري
16٬253 views

كلمات اغنية تيري ميري الهنديه